Lettia.lv


Latvijas statistikas dati, 1939.

Sadaļā: - 2006-02-15/2006-02-15

Image:99_stat1939.jpg

Valsts statistiskās pārvaldes 1939. g. izdotais Latvijas Republikas statistikas datu krājums par laika periodu no 1934. līdz 1939. gadam rāda mums pārtikušas un plaukstošas valsts ainu.

Rūpniecības produkcijas kāpums šajā periodā ir virs 70%, rūpniecībā nodarbināto skaitam pieaugot par aptuveni 50%. Tirdzniecības apgrozījuma pieaugums patērētāju biedrībās ir 3 reizes!

Dabīgais iedzīvotāju skaita pieaugums 1938.g. ir +4.9 uz 1000 iedzīvotājiem. Pēc 1935.g. latviešu īpatsvars pamazām tuvojas 80%.

Gandrīz trīskāršojies ir radio abonentu skaits, tuvojoties 150 tūkstošiem klausītāju.

Ar 23.5 miljoniem kg sviesta eksporta gadā, Latvija 1938.g. ir 4. vietā Eiropā un 6. vietā pasaulē! Ārējās tirdzniecības bilance ir pozitīva, ar aptuveni 30 miljonu (tā laika!) latu atlikumu 1937.g.

Latvijas bankas zelta krājumi 1938.g. ir jau pārsnieguši 125 miljonus latu.

v5 || Autortiesības (c) 2006-2009 Lettia.lv
E-pasts: lettia(a_)lettia.lv

( Extra keywords: )