Lettia.lv


Portāla uzdevums

2006-02-15/2006-03-30

Šis portāls ir radīts ar nolūku darīt interesentiem zināmu dažādu ar Latviju tieši vai netieši saistītu informāciju.

Tiek plānots pievērst uzmanību gan vispārzināmai informācijai, gan arī tādai, kas ir brīvi pieejama, taču maz zināma; pievērsties atsevišķiem kļūdainiem pieņēmumiem vai apgalvojumiem, sniegt ilustrācijas stereotipu laušanai utml.

Tiek plānots nevis garlaikot lasītāju ar gariem analītiskiem rakstiem, bet gan pieminēt kādu interesantu faktu vai jautājuma aspektu, ļaujot lasītājam secinājumus izdarīt pašam.

Šis ir neatkarīgs, nekomerciāls projekts bez īpaša politiska mērķa, tādēļ tā uzdevums nekādā gadījumā nav nepārtraukti un regulāri izlikt apskatei jaunas publikācijas. Tās, visdrīzāk, sekos reti un ar ilgākiem pārtraukumiem.

Kopumā projekta uzdevums ir paplašināt lasītāja zināšanas patstāvīga viedokļa izveidošanai.

v5 || Autortiesības (c) 2006-2009 Lettia.lv
E-pasts: lettia(a_)lettia.lv

( Extra keywords: )