Lettia.lv

Dokumenti


Latvijas statistikas dati, 1939.

Sadaļā: - /2006-02-15

Vienreizēja iespēja iepazīties ar Valsts statistiskās pārvaldes 1939. g. izdoto Latvijas Republikas statistikas datu krājumu par laika periodu no 1934. līdz 1939. gadam.


Litenes armijas nometne, 1937. - 1938.

Sadaļā: - /2006-11-10

Litenes nometnē bāzētas Latvijas armijas karaspēka daļas ikdiena trīsdesmito gadu beigu fotoattēlos.


“Darba sieviete”, Nr. 1., 1940.

Sadaļā: - /2006-11-08

1940. g. jūlijā, sieviešu žurnālu lasītājas uzzināja, ka turpmāk viņas par savu iemaksāto naudu saņems citu žurnālu - "Darba sieviete". Iepazīšanās ar šo izdevumu ne vien palīdz apjaust 1940. g. parmaiņu dramatisko gaisotni, bet arī ļauj atpazīt Staļina komunistiskās propagandas atskaņas mūsdienās.

v5 || Autortiesības (c) 2006-2009 Lettia.lv
E-pasts: lettia(a_)lettia.lv

( Extra keywords: {KEYWORDS} )