Darbu sākot

Žurnals «Darba sieviete» savas darba gaitas iesāk Padomju Latvijā. To gribas pierakstīt mūsu ceļa sākumam kā tādu izcilus notikumu, kam jābūt par ķīlu, ka nu, tiešām, visas Latvijas darba sievietes, steigsies izteikt savas domas un centienus savā brīvajā presē, - savā žurnalā.

Līdzšinējo sieviešu žurnalu apvienošana bija vairāk kā nepieciešama, jo visi viņi bija vienādi - 15. maija garīgās nabadzības apzīmogoti. Nekad vēl sievietes stāvoklis sabiedrībā tik ļoti nelīdzinājās viduslaikiem, kā tas bija Ulmaņa laikā. Sievieti atturēja no sabiedriskās dzīves, no izglītības, no zinatnes. Viss viņas dzīves satvars bija ieliets mājas pavarda sargāšanā un tikai tajā. Šādā pagriezienā tad arī līdzšinējie žurnali rakstija. Uzskatami tas izpaudās tā: mājturības un rokdarbu lietas bija galvenais žurnalu lādiņš. Tam vēl klāt nāca slavinājumi «vadonim» un bez ideoloģijas pamata rakstiņi par sievietes «uzdevumiem». «Mājas draugs» pat centīgi nodarbojās ar pikanteriju un kriminalromānu drukāšanu.

Kamēr sieviešu žurnali tīksminājās ap šīm lietām, viss nospiedošais darba sieviešu vairums bija spiests klusēt, viņām nebija kur rakstīt, viņas ne drīkstēja runāt. Vienīgi nelegalā prese «Sarkanā palīdzība», grieza sievietes uzmanību uz to, ka mūsu dzīvē ir ļoti daudz svarīgu jautājumu, kas pārrunājami un ceļami gaismā; ka sievietes tiesiskais un materialais stāvoklis pašos pamatos ir jāpārveido, ka sievietei ir jāraugas uz savu lielo kaimiņzemes draudzeni - SPRS sievieti, kas ir paspējusi simtiem kilometru aizsteigties priekšā Latvijas zeltenei gan labklājības, gan attīstības un tiesību ziņā. Bet līdzšinējie sieviešu žurnali pret šiem norādijumiem palika nedzirdīgi.

«Darba sieviete» visā šai «mājas un ģimeņu draugu» kroplajā rakstībā ielies jaunu satvaru. Mēs rakstīsim, mēs atsauksimies uz visu, kas sievieti var ierosināt, audzināt un padarīt par aktivu jaunās Padomju iekārtas cēlēju. Aicinam visas sievietes būt atsaucīgām sava žurnala izveidošanā. Aicinam nākt redakcijai talkā ar padomiem, norādijumiem un ierosinājumiem.

Redakcija.


"Darba sieviete", Nr.1. 1940, 2. lpp.

Skanējums un OCR (c) 2006 www.lettia.lv