Ar padomju varas nodibināšanos Latvijā, uz visiem laikiem ir iznīcināts sievietes beztiesiskums. Sieviete nu pati var lemt par sevi un strādāt līdzi padomju iekārtas celšanā un nostiprināšanā.

«Darba Sieviete», visu Latvijā strādājošo sieviešu vārdā, izsaka pateicību par sievietes atbrīvošanu: LATVIJAS KOMUNISTISKAI PARTIJAI, SARKANAI ARMIJAI, kas mums devusi jaunā socialistiskā cilvēka paraugu.

Padomju socialistisko republiku savienībai - tautu miera sargātājai un Vispasaules darba ļaužu vadonim - b. Staļinam.


"Darba sieviete", Nr.1. 1940, 1. lpp.

Skanējums un OCR (c) 2006 www.lettia.lv